Čtyři roky poté...

Když jsme před čtyřmi lety dávali dohromady naše sdružení pro komunální volby, přemýšleli jsme, jak jej nazvat. Nakonec jsme se domluvili na názvu Lepší Beroun, který podle našeho názoru nejlépe vystihoval, co vlastně chceme. Dokázali jsme definovat, co jsou klíčové problémy našeho města a chtěli jsme ukázat, že na jejich řešení máme vlastní pohled. Vlastně občanský pohled, pohled lidí, kteří zde žijí a nemají jej zkreslený dlouholetým politickým mandátem. Zkrátka, chtěli jsme věci v našem městě zlepšit, A to nám vydrželo po celé čtyři roky v zastupitelstvu.

Ač jsme skončili v opozici, využili jsme náš čas nejlépe, jak se dalo. Nejenom k tomu, abychom hlasitě upozorňovali, že “to jde i jinak”, i když naše názory vesměs narážejí na bariéru radniční arogance a mnohdy až absurdně nepřátelské zaťatosti. Ale i k tomu, abychom se učili. Můžeme poctivě přiznat, že před necelými čtyřmi roky jsme do komunálního volebního klání šli s určitou mírou naivity a čekali jsme, že věcí půjdou měnit snadněji, třeba i prostřednictvím opozice. Čekali jsme, že komunikace napříč zastupitelstvem bude mnohem snadnější.

Dnes se na věci můžeme dívat mnohem objektivněji a naše názory získaly přesnější rámec. Víme daleko přesněji, jak na to. Komunikujeme s vámi občany a získáváme od vás podnětnou zpětnou vazbu. Kopeme za to, aby byl Beroun lepší, a jsme připraveni dát do letošních komunálních voleb všechny své síly.

Za Lepší Beroun Jiří Míka & Luboš Zálom

Naši kandidáti pro lepší Beroun

 • Mgr. Luboš Zálom

  programátor, živnostník, zastupitel města

  “Chci žít ve městě, které se bude starat jen o to, o co se starat má a na co stačí. Město nemá zasahovat do produktivní práce podnikatelů ani obtěžovat občany nesmyslnými příkazy a poplatky. Jsem proti nesmyslnému a neodůvodněnému zvyšování místních poplatků. A v neposlední řadě chci, aby se město vůči občanům chovalo férově a bez mocenské arogance. ”

 • Martina Kořínková

  prodavačka

 • Lucie Celinová

  ošetřovatelka

 • Martin Hruška

  majitel rockového klubu

 • Dita Vilhelm

  podnikatelka

 • Klára Chárová

  v domácnosti

Kompletní kandidátka

 1. Mgr. Luboš Zálom, 41 let, živnostník, zastupitel města Beroun
 2. Richard Špaček, 58 let, jednatel
 3. Vendula Elise Škrlantová, 25 let, specialistka zákaznické podpory
 4. Václav Láznička, 47 let, živnostník
 5. Ing. Martin Morozovič, 58 let, IT konzultant
 6. Jiří Míka, 58 let, hospodský, zastupitel města Beroun
 7. Jiří Ouředník, 42 let, kuchař
 8. Ing. Vojtěch Vopařil, 33 let, IT vývojář, programátor
 9. Mgr. Ondřej Lípa, 54 let, živnostník v oboru gastro
 10. Martina Kořínková, 52 let, prodavačka
 11. Dagmar Žáková, 58 let, provozovatelka baru U Madly
 12. Lucie Celinová, 35 let, ošetřovatelka
 13. Miroslav Nejepsa, 56 let, majitel restaurace
 14. Martin Hruška, 58 let, majitel rockového klubu
 15. Jiří Červenka, 44 let, konzultant
 16. Rudolf Bock, 52 let, UX designér
 17. Ondřej Dupač, 41 let, aplikační specialista
 18. Dita Vilhelm, 56 let, podnikatelka
 19. Miroslav Ečer, 33 let, servisní technik
 20. Klára Chárová, 45 let, v domácnosti
 21. Renáta Šlajerová Botheová, 55 let, učitelka

Co chceme?

 • 1)

  Město, které se nebojí růst

  Nedostatečná a zanedbaná infrastruktura je oprátka, v níž se každé město postupně dusí a je mu tak bráněno přirozeně růst. Budování a rozvoj silnic, mateřských škol i školek musí být plánován tak, aby vždy a za všech okolností zohledňoval přirozený život moderního města.

  Sladíme potřeby dopravy s potřebami obyvatel města Berouna. Zaměříme se na neprodlené budování jižního obchvatu. Postaráme se o dostatečný počet parkovacích míst, která však nebudou budována na úkor městské zeleně. Zohledníme přirozený růst počtu obyvatel, vyhneme se však nesmyslnému sociálnímu inženýrství. Zvýšíme kapacitu berounských mateřských školek a základních škol.

  Chcete vědět víc?

  V Berouně budou v budoucnu přibývat automobily, s růstem obyvatel se předpokládá nárůst až o čtyři tisíce vozidel. Ulice však nejsou nafukovací. Bude to tedy klást obrovské nároky na rozvoj instrastruktury a na efektivitu jejího využívání.

  Kromě jiného tedy především:

  • Dořešíme projekt berounského obchvatu a budeme v této věci důrazně komunikovat s krajem.
  • Provedeme revizi využívání stávajících linek městské hromadné dopravy a navrhneme takové úpravy, které budou více motivovat občany k jejímu využívání.
  • Zavedeme moderní technologie do systému parkování a budeme tak průběžně sledovat využívání parkovacích ploch, zejména v centru města.
  • Včasnou a asertivní komunikací s developery zajistíme vybudování dostatečného množství parkovacích míst pro stávající i nové rezidenty tak, aby jimi nebyl umenšován veřejný prostor.
  • Zmodernizujeme městský mobiliář, zaměříme se na stoprocentní funkčnost městského osvětlení, zrekultivujeme zanedbaná zákoutí a prostranství.
  • Chceme řešení, která skutečně slouží lidem, a nikoliv komunálním politikům jako pomník jejich aktivity. Žádné další zbytečné cyklověže.
  • Ve spolupráci s odborníky prověříme možnost zavedení dalšího stupně čištění odpadních vod s cílem zpomalit odtok vody do Berounky
  • Odmítáme násilnou separaci jednotlivých účastníků provozu, zejména nesmyslné převádění cyklistů na vyhrazené stezky zřízené na chodnících, které ve skutečnosti bezpečnost provozu spíše snižují. Každý občan by si měl svobodně zvolit, jaký způsob dopravu mu vyhovuje.
 • 2)

  Funkční odpadové hospodářství

  Řešení odpadového hospodářství patří ze zákona mezi základní funkce města. Postaráme se, aby radnice tuto funkci skutečně naplňovala ku spokojenosti občanů. Snížíme poplatek za svoz odpadu na původní výši. A především zrevidujeme práci společnosti AVE.

  Chcete vědět víc?

  Zvýšení poplatku za odpadové hospodářství, resp. za svoz odpadu právem pobouřilo mnoho občanů našeho města. V tuto chvíli patří Beroun mezi města s nejvyšším poplatkem za svoz odpadu. Přitom služby společnosti AVE se právem dají označit za nedostatečné a na mnohá kontejnerová stání připomínají spíše černou skládku. Beroun si zaslouží něco lepšího.

  Kromě jiného tedy především:

  • Přimějeme společnost AVE poskytovat bezvadné služby. V opačném případě je načase se s AVE rozloučit a vzít si příklad z obcí na dolním toku Berounky, tedy vytvořit vlastní svozovou službu.
  • Snížíme poplatek za odpadové hospodářství na původní výši 700 Kč ročně, v ideálním případě jej zcela zrušíme. Občané si tuto službu totiž už zaplatili ze svých daní.
  • Na vybraných lokalitách zavedeme podzemní kontejnery na směsný nebo tříděný odpad.
  • Zrevidujeme intervaly svozu odpadu v systému “door-to-door” a jednotlivých odpadkových košů.
  • Budeme hledat cesty, jak komunální odpad dále využít, např. pro získávání energie pomocí procesu katalytické mineralizace.
  • Vyřešíme kauzu Lištice.
 • 3)

  Profesionální péči o veřejnou zeleň

  Zaměříme se na rozvoj a péči o veřejnou zeleň, která je klíčová pro snižování prašnosti ve městě a teploty v ulicích v letních měsících. Beroun a jeho občané si zaslouží skutečný městský park. Prostor pro zeleň nesmí být umenšován ve prospěch parkovišť.

  Chcete vědět víc?

  Beroun má dlouhodobě, kvůli své poloze, problém s prašností. Tento problém se prohlubuje v horkých letních měsících. Polohu města nezměníme, můžeme však vybudovat moderní urbanistické prvky, které prašnost, ale také teplotu v ulicích, účinně snižují.

  Kromě jiného tedy především:

  • Provedeme důkladnou revizi smluv s firmou zajišťující technické služby. Údržba městské zeleně se musí provádět na patřičné odborné úrovni. Na péči o veřejnou zeleň by se ideálně mělo podílet více menších firem.
  • Navrhneme revitalizaci okrajových i centrálních částí města s ohledem na budování atraktivních prvků městské zeleně.
  • Poskytneme příležitost mladým architektům a studentům městské architektury, kteří pozorně sledují současné trendy. Navážeme úzkou spolupráci s odborníky. Budeme úzce spolupracovat s občanským sdružením Berounská Zeleň a dáme mu významný poradní hlas.
  • Přizpůsobíme péči o veřejnou zeleň i výstavbu dalších prvků veřejné zeleně trendům dnešního klimatu. Zmapujeme stav berounských stromů. Kácení má být až skutečně poslední řešení, když už strom opravdu nejde zachránit.
  • Vybudujeme skutečný městský park a zabráníme dalšímu nerozumnému růstu parkovacích ploch na úkor zeleně a travnatých ploch.
  • Zahájíme zřizování retenčních nádrží a drobných vodních ploch, které budou zadržovat srážkovou vodu na území města a v během bezsrážkových období budou sloužit jako rezervní zdroj vody k závlaze. Necháme vypracovat studii a realizaci podpovrchového zavlažování zelených ploch.
 • 4)

  Bezpečnost a pořádek v ulicích

  Chceme městskou policii, která bude dohlížet na bezpečí a pořádek v ulicích a nikoliv jen především rozdávat pokuty za parkování. Strážníci budou vidět i jinde než jen v centru města. Zaměříme se na problematické lokality.

  Chcete vědět víc?

  Městská policie zde nemá dobrou pověst. Není to vina strážníků, ale jejich představených. Pokud mají mít městští strážníci nějakou úctu a vážnost, musíme jim umožnit dělat skutečně to, co strážníci dělat mají: starat se o bezpečnost a pořádek. Domníváme se, že právě proto se lidé k policii hlásí. Nikoliv proto, aby prostřednictvím pokut naplňovali městskou pokladnu.

  Kromě jiného tedy především:

  • Dostaneme strážníky z jejich aut a postaráme se, aby více chodili pěšky jako pochůzkáři, případně jezdili na kole.
  • Banální prohřešky, jako je např. špatné parkování, budeme řešit technologickými prostředky, nikoliv plýtváním času strážníků.
  • Zajistíme dostatek strážníků i v problémovějších částech města a v problémových hodinách. Zvýšíme jejich počet. Postaráme se o to, aby jejich práce byla dobře zaplacena – a aby tomu odpovídala i jejich kvalifikace, zkušenosti a pracovní nasazení.
  • Postaráme se o to, aby velitel městské policie komunikoval přímo s občany a jeho pozice tak byla více veřejně exponovanou. Velitel městské policie nemá být úředník.
  • Pokuty již nadále nebudou plánovanou položkou městského rozpočtu.
  • Zabráníme vzniku vyloučených lokalit a akumulaci tzv. nepřizpůsobivých osob.
  • Provedeme důkladnou revizi programů a výdajů na prevenci výskytu tzv. sociálně patologických jevů. Domníváme se totiž, že většina těchto programů nemá za cíl cokoliv řešit, ale poskytnout dostatek práce sociálním pracovníkům. Zaměříme se na boj s drogami v ulicích. Zrevidujeme činnost Komise pro prevenci kriminality.
  • Zahájíme dialog s charitativními organizacemi (např. Farní charita) o tom, jakou formu by jejich činnost měla mít. Dobročinnost se nesmí dít na úkor občanů města.
 • 5)

  Svobodu podnikání

  Zrušíme nesmyslné regulace, jimiž radnice šikanuje produktivní malé a střední podnikatele. Podnikatelé mají především pracovat pro své zákazníky, nikoliv uspokojovat vrtochy byrokratů.

  Chcete vědět víc?

  Malí a střední podnikatelé vytvářejí život ve městě. Mají velký podíl na tom, zda město vzkvétá nebo nevzkvétá. Chceme, aby mezi městem a podnikateli zavládla atmosféra partnerství, namísto současné atmosféry nedůvěry a neustálé hrozby úřední šikanou.

  Kromě jiného tedy především:

  • Zrušíme regulace omezující provozní dobu podniků (a zároveň posílíme funkci městské policie, která se má starat o pořádek ve městě).
  • Zavedeme transparentní řád do systému povolování zahrádek před restauracemi a schvalování venkovní reklamy. Jediným smysluplným kritériem pro regulaci takového druhu je objektivní zásah do veřejného prostoru.
  • Nebudeme omezovat podnikatelské příležitosti a bránit vstupu do oblasti, jakou je například poskytování hromadné dopravy. Věříme, že konkurence je hlavním prostředkem pro zlepšení kvality služeb.
  • Výstavba a rozvoj infrastruktury se již nebude dít bez ohledu na fungování malých podniků a živností. Omezení dopravy, které s sebou výstavba a údržba infrastruktury nutně nese, již více nesmí poškozovat podnikatele ani jejich zákazníky.
 • 6)

  Správu, která neobtěžuje

  Budeme bojovat za zrušení poplatků, jimiž město v podstatě podruhé zdaňuje své občany. Zjednodušíme komunikaci podnikatelů i občanů s úřadem. Otevřeme radnici lidem.

  Chcete vědět víc?

  Jak známo, město získává velkou část prostředků z tzv. rozpočtového určení daní. Všechny daně, které občané a firmy platí ze svého příjmu, jdou zčásti na vládní výdaje, zčásti do rozpočtu měst, kde daná osoba své příjmy daní. Chceme-li se pokusit definovat něco jako veřejné služby, nejlepší definicí je asi služba, která nemůže být poskytována trhem a vykazuje co nejmenší míru exkluzivity. Takovou službou může být např. svoz odpadů nebo zřízení parkovacích ploch. Podle našeho názoru si občané již tyto služby zaplatili ze svých daní, a vypisuje-li město na ně další poplatky, jde ve své pravé podstatě o dvojí zdanění. To odmítáme. Chceme, aby se město chovalo k občanům férově a ke všem stejně.

  Zejména tedy:

  • Zrušíme nadbytečné poplatky a zrevidujeme výdaje města tak, aby byly prostředky získané pomocí rozpočtového určení daní vynakládány efektivně.
  • Maximum komunikace občana s úřady převedeme na online. Zároveň však nebudeme ztěžovat pozici lidem, kteří informační technologie používat nechtějí nebo nemohou.
  • O jednáních zastupitelstva budeme informovat s dostatečným předstihem a viditelně. Opět zavedeme zveřejňování zápisů z jednání Rady města.
  • Budeme včas informovat o chystaných vyhláškách a usneseních tak, aby se k nim mohla veřejnost vyjádřit.
  • Otevřeme Radniční listy i opozičním a alternativním stanoviskům a názorům občanů. Radničním listům se už nikdy nesmí přezdívat “Radniční samochval”.
 • 7)

  Kvalitní a pestré školy

  Zasadíme se za udržení dostatečné nabídky míst v mateřských a základních školách. Nebudeme házet klacky pod nohy aktivním lidem, kteří přijdou s projektem alternativního vzdělávání.

  Chcete vědět víc?

  Kromě jiného tedy především:

  • Budeme pokračovat v rozšiřování kapacity školek i základních škol a vyjednávat s developery o výstavbě školek tam, kde se počítá s navýšením počtu obyvatel.
  • Budeme maximálně vycházet vstříc zřizovatelům alternativních škol a školek.
  • Zaměříme se na podporu zájmové činnosti dětí a mládeže.
  • Zajistíme bezpečnou dopravu dětí do základních škol.
 • 8)

  Otevřenou a transparentní radnici

  Přejeme si pro Beroun zastupitele a radní, kteří se po volbách nezavřou za dveřmi radnice. Budeme s vámi komunikovat a ptát se na váš názor - koneckonců tak jsme začali naši letošní volební kampaň. Zasadíme se o zpřehlednění a modernizaci webových stránek města. Odstraníme klientelismus z financování oblastí jako je kultura či sport. A především, radnice se již nebude chovat vůči lidem arogantně a povýšeně.

  Chcete vědět víc?

  V Berouně se traduje jedna starobylá pověst. V historické budově radnice straší skřítek jménem Klepáček, který se projevuje hlasitým klepáním, když se na radnici děje nějaká nepravost a nespravedlnost. Přejeme si, aby naše radnice dobře fungovala, a byla dobrým služebníkem. Aby všechny prostředky byly vynakládány účelně, bez kamarádšoftů, bez klientelismu.

  Kromě jiného tedy především:

  • Zamezíme nafukování městského úřadu a tím i zbytečné byrokracie. Chceme malý a levný úřednický aparát.
  • Posvítíme si na činnost příspěvkových organizací a ty, u nichž to půjde, převedeme na neziskové organizace (spolky, nadace či obecně prospěšné společnosti).
  • V oblasti financování sportu či kultury zavedeme voucherový systém, který zprůhlední finanční toky a odstraní klientelismus a korupci.
  • Odkryjeme vazby vedení města na soukromé firmy. Provedeme revizi stávajících smluv.
  • Provedeme audit finanční náročnosti městských kulturních akcí.
  • Napravíme protiprávní praxi při správě parkovacích ploch firmou zajišťující pro město technické služby.
  • Město nemá vychovávat své občany!
 • 9)

  Rozumné investice, nikoliv samoúčelné projekty

  Zabráníme zbytečnému utrácení peněz za projekty, jejich objektivní smysl je přinejmenším diskutabilní, či dokonce způsobuje občanům města či podnikatelům problémy. Příkladem může být např. pěší zóna v Palackého ulici, cyklostezka podél Plzeňské ulice končící před zastávkou U Slunce nebo nesmyslná Cyklověž na nádraží. Veřejné investice nemají být oslavnými pomníky pro komunální politiky, pouhou položkou, kterou si politik odškrtne ze seznamu, aby ukázal svoji angažovanost, ale jediným kritériem kvality musí být účelnost a reálné zlepšení života občanů Berouna.

  Chcete vědět víc?

  Především tedy:

  • Budeme včas a transparentně informovat o investičních záměrech města a zapojíme občany města do rozhodovacího procesu.
  • Účelnost bude hlavním kritériem při schvalování investičních projektů.
  • Zrevidujeme koncept tzv. participativního rozpočtu a dáme mu smysl.
  • Zaměříme se na rozvoj dosud opomíjených částí města Berouna.
  • Chceme rozumné a udržitelné využívání evropských dotací.
  • Vytvoříme prostor pro realizaci místních komunitních projektů zaměřených na rozvoj a údržbu městských částí.
 • 10)

  Energeticky úsporné a moderní město

  Rostoucí ceny energií dopadají drtivě nejen na domácnosti ale i na veřejné rozpočty. Je potřeba se na tento problém zaměřit a neplýtvat tak penězi, které byly městu svěřeny občany. Nesmíme platit za energie víc než je nutné.

  Chcete vědět víc?

  Kromě jiného tedy především:

  • Provedeme audit energetické náročnosti městských budov a navrhneme řešení. Energetická úspornost by se měla stát gescí pro člena Rady města.
  • Zavedeme do fungování města prvky “smart city”, aby mělo jeho vedení vždy a za všech okolností přesné informace o využívání infrastruktury, o využívání energie, i o celkových nákladech.
  • Zmapujeme možnosti využívání vlastních zdrojů energie, například zpracováním komunálního odpadu.
  • Budeme stoprocentně vycházet vstříc občanům i sdružením vlastníků bytů v jejich snahách zajistit pro sebe vlastní alternativní energetická řešení.
  • Zahájíme jednání s Prahou o zvýšení celkového objemu vody pro Beroun.

V Berouně 25. července 2022

Sledujte nás na Facebooku

Kontakty