Bezpečnost a pořádek pro LEPŠÍ BEROUN

Chceme městskou policii, která bude dohlížet na bezpečí pořádek v ulicích a nikoliv jen nasazovat botičky a rozdávat pokuty za parkování. Strážníci budou vidět i jinde než jen v centru města.

Městská policie zde nemá dobrou pověst. Není to vina strážníků, ale jejich představených. Pokud mají mít městští strážníci nějakou úctu a vážnost, musíme jim umožnit dělat skutečně to, co strážníci dělat mají: starat se o bezpečnost a pořádek. Domníváme se, že právě proto se lidé k policii hlásí. Nikoliv proto, aby prostřednictvím pokut naplňovali městskou pokladnu.

Kromě jiného tedy především:

  • Dostaneme strážníky z jejich aut a postaráme se, aby více chodili pěšky jako pochůzkáři, případně jezdili na kole.
  • Banální prohřešky, jako je např. špatné parkování, budeme řešit technologickými prostředky, nikoliv plýtváním času strážníků.
  • Zajistíme dostatek strážníků i v problémovějších částech města a v problémových hodinách. Zvýšíme jejich počet. Postaráme se o to, aby jejich práce byla dobře zaplacena – a aby tomu odpovídala i jejich kvalifikace, zkušenosti a pracovní nasazení.
  • Postaráme se o to, aby velitel městské policie komunikoval přímo s občany a jeho pozice tak byla více veřejně exponovanou. Velitel městské policie nemá být úředník.
  • Pokuty již nadále nebudou plánovanou položkou městského rozpočtu.
  • Zabráníme vzniku vyloučených lokalit a akumulaci tzv. nepřizpůsobivých osob.
  • Provedeme důkladnou revizi programů a výdajů na prevenci výskytu tzv. sociálně patologických jevů. Domníváme se totiž, že většina těchto programů nemá za cíl cokoliv řešit, ale poskytnout dostatek práce sociálním pracovníkům.
  • Zahájíme dialog s charitativními organizacemi (např. Farní charita) o tom, jakou formu by jejich činnost měla mít. Dobročinnost se nesmí dít na úkor občanů města.

Zpět