Městská správa, která neobtěžuje

Budeme bojovat za zrušení poplatků, jimiž město v podstatě podruhé zdaňuje své občany. Zjednodušíme komunikaci podnikatelů i občanů s úřadem. Otevřeme radnici lidem.

Jak známo, město získává velkou část prostředků z tzv. rozpočtového určení daní. Všechny daně, které občané a firmy platí ze svého příjmu, jdou zčásti na vládní výdaje, zčásti do rozpočtu měst, kde daná osoba své příjmy daní. Chceme-li se pokusit definovat něco jako veřejné služby, nejlepší definicí je asi služba, která nemůže být poskytována trhem a vykazuje co nejmenší míru exkluzivity. Takovou službou může být např. svoz odpadů nebo zřízení parkovacích ploch. Podle našeho názoru si občané již tyto služby zaplatili ze svých daní, a vypisuje-li město na ně další poplatky, jde ve své pravé podstatě o dvojí zdanění. To odmítáme. Chceme, aby se město chovalo k občanům férově.

Kromě jiného tedy především:

  • Zrušíme nadbytečné poplatky a zrevidujeme výdaje města tak, aby byly prostředky získané pomocí rozpočtového určení daní vynakládány efektivně.
  • Maximum komunikace občana s úřady převedeme na online. Zároveň však nebudeme ztěžovat pozici lidem, kteří informační technologie používat nechtějí nebo nemohou.
  • O jednáních zastupitelstva budeme informovat s dostatečným předstihem a viditelně.
  • Budeme včas informovat o chystaných vyhláškách a usneseních tak, aby se k nim mohla veřejnost vyjádřit.
  • Provedeme audit současných webových stránek města, zda vyhovují současným informačně-technologickým trendům a požadavkům na přístupnost (Blind-Friendly Web, novela Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, WCAG).
  • Otevřeme Radniční listy i opozičním a alternativním stanoviskům a názorům občanů. Radničním listům se už nikdy nesmí přezdívat “Radniční samochval”.

Zpět