Otevřená a transparentní radnice

Přejeme si pro Beroun zastupitele, kteří se po volbách nezavřou za dveřmi radnice. Budeme s vámi komunikovat a ptát se na váš názor – koneckonců tak jsme začali naši letošní volební kampaň. Zasadíme se o zpřehlednění a modernizaci webových stránek města. Odstraníme klientelismus z financování oblastí jako je kultura či sport.

V Berouně se traduje jedna starobylá pověst. V historické budově radnice straší skřítek jménem Klepáček, který se projevuje hlasitým klepáním, když se na radnici děje nějaká nepravost a nespravedlnost. Přejeme si, aby naše radnice dobře fungovala, a byla dobrým služebníkem. Aby všechny prostředky byly vynakládány účelně, bez kamarádšoftů, bez klientelismu.

Kromě jiného tedy především:

  • Zamezíme dalšímu nafukování městského úřadu a tím i zbytečné byrokracie. Chceme malý a levný úřednický aparát.
  • Posvítíme si na činnost příspěvkových organizací a ty, u nichž to půjde, převedeme na neziskové organizace (spolky, nadace či obecně prospěšné společnosti).
  • V oblasti financování sportu či kultury zavedeme voucherový systém, který zprůhlední finanční toky a odstraní klientelismus a korupci.
  • Odkryjeme vazby vedení města na soukromé firmy. Provedeme revizi stávajících smluv.
  • Napravíme protiprávní praxi při správě parkovacích ploch firmou zajišťující pro město technické služby.

Zpět