Richard Špaček

V Berouně žiji nepřetržitě 48 let. Za tu dobu už mohu říci, že toto město znám dobře se všemi jeho klady i zápory. Považuji se za berounského patriota – a i to je jeden z důvodů, proč kandiduji za lepší Beroun.

Město těží z blízkostí hlavního města, což nese i mnohé negativní efekty především co se týče dopravy a životního prostředí.

Jako městský zastupitel se chci zaměřit především na zlepšení dopravní obslužnosti, zajištění dostatku parkovacích míst a pokročit by se mělo v projektu berounského obchvatu, o němž jsme vlastně celé čtyři roky nic neslyšeli, ač to bylo jedno z hojně diskutovaných témat minulých voleb. Dále chci zapracovat na účelnějším vynakládání obecních prostředků do oprav a důslednější kontrole provedených prací. Nemohu se zbavit dojmu, že nemalé procento prací na městském majetku je odvedeno stylem „řemeslo, braň se“. A konečně třetí moji prioritou je udělat radnici přístupnější lidem a jejím prostřednictvím zapojit berounské občany do nikdy nekončícího procesu fungování občanské společnosti.