Ing. Martin Morozovič

Je mi 58 let, pracuji jako konzultant v oblasti zavádění informačních systémů do středních a velkých firem. Mám dvě dospělé děti. Ve volném čase se nejraději věnuji cyklistice a zbyde-li čas, rád si zahraji, velmi rekreačně, golf.

Ačkoli nejsem rodilý Berouňák – v Berouně žiji 11 let – myslím, že již jsem poznal fungování města dobře. A dokážu říct, co udělat pro lepší Beroun.

Domnívám se, že město má zasahovat do života jeho občanů minimálně a má se starat pouze o věci, které mu přísluší a které se dají nazvat veřejnou službou ve skutečném smyslu toho slova.

Rád bych se zaměřil na oblast školství a to především na zvýšení investic do stavu školních budov a jejich vybavení. Protože moje partnerka je učitelkou na jedné z berounských základních škol, na vlastní oči vidím, v jak katastrofálním stavu některé budovy jsou, o jejich vnitřním vybavení ani nemluvě.