Racionální vodní hospodářství pro LEPŠÍ BEROUN

Vyřešíme systém akumulace srážkových vod a proces dočištění odpadních vod pro zavlažování městské zeleně. Dohlédneme na to, aby i v dlouhodobých období sucha byl Beroun zeleným městem a nabízel příjemné klima pro život.

Sice máme letošní horké léto za sebou, ale připomnělo nám, že voda je drahá surovina, a musíme se s ní stále učit hospodařit. V posledních letech proběhla výstavba kanalizací ve většině částí města Berouna. Kanalizace mají ale za následek zrychlený odtok srážkové vody z celého území města, která je ta odváděna zrychleným režimem do Berounky. Chybějící závlaha je prováděna pitnou vodou. Tento stav je neudržitelný.

Především tedy:

  • Zahájíme zřizování retenčních nádrží a drobných vodních ploch, které budou zadržovat srážkovou vodu na území města a v během bezsrážkových období budou sloužit jako rezervní zdroj vody k závlaze.
  • Ve spolupráci s odborníky prověříme možnost zavedení dalšího stupně čištění odpadních vod s cílem zpomalit odtok vody do Berounky
  • Necháme vypracovat studii a realizaci podpovrchového zavlažování zelených ploch.

Zpět