Rozumné investice, nikoliv samoúčelné projekty

Zabráníme zbytečnému utrácení peněz za projekty, jejich objektivní smysl je přinejmenším diskutabilní, či dokonce způsobuje občanům města či podnikatelům problémy. Příkladem může být např. pěší zóna v Palackého ulici nebo cyklostezka podél Plzeňské ulice končící před zastávkou U Slunce. Veřejné investice nemají být oslavnými pomníky pro komunální politiky, pouhou položkou, kterou si politik odškrtne ze seznamu, aby ukázal svoji angažovanost, ale jediným kritériem kvality musí být účelnost a reálné zlepšení života občanů Berouna.

Kromě jiného tedy především:

  • Budeme včas a transparentně informovat o investičních záměrech města a zapojíme občany města do rozhodovacího procesu.
  • Účelnost bude hlavním kritériem při schvalování investičních projektů.
  • Zaměříme se na rozvoj dosud opomíjených částí města Berouna. Zrevitalizujeme prostor před Hvězdou, dáme do pořádku koupaliště.
  • Chceme rozumné a udržitelné využívání evropských dotací.
  • Vytvoříme prostor pro realizaci místních komunitních projektů zaměřených na rozvoj a údržbu městských částí.

Zpět