Svoboda podnikání pro LEPŠÍ BEROUN

Zrušíme nesmyslné regulace, jimiž radnice šikanuje produktivní malé a střední podnikatele. Podnikatelé mají především pracovat pro své zákazníky, nikoliv uspokojovat vrtochy byrokratů.

Malí a střední podnikatelé vytvářejí život ve městě. Mají velký podíl na tom, zda město vzkvétá nebo nevzkvétá. Chceme, aby mezi městem a podnikateli zavládla atmosféra partnerství, namísto současné atmosféry nedůvěry a neustálé hrozby úřední šikanou.

Kromě jiného tedy především:

  • Zrušíme regulace omezující provozní dobu podniků (a zároveň posílíme funkci městské policie, která se má starat o pořádek ve městě).
  • Zavedeme transparentní řád do systému povolování zahrádek před restauracemi a schvalování venkovní reklamy. Jediným smysluplným kritériem pro regulaci takového druhu je objektivní zásah do veřejného prostoru.
  • Nebudeme omezovat podnikatelské příležitosti a bránit vstupu do oblasti, jakou je například poskytování hromadné dopravy. Věříme, že konkurence je hlavním prostředkem pro zlepšení kvality služeb.
  • Výstavba a rozvoj infrastruktury se již nebude dít bez ohledu na fungování malých podniků a živností. Omezení dopravy, které s sebou výstavba a údržba infrastruktury nutně nese, již více nesmí poškozovat podnikatele ani jejich zákazníky.

Zpět